ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/03/2015

Posted By xektesa on Jan 30, 2015 in Ανακοινώσεις


Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση για την 04/03/2015

prosklisi_040315