Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 28/4/2017

Posted By navarxos on Mar 27, 2017 in Ανακοινώσεις