Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 29/3/2019

Posted By xektesa on Feb 28, 2019 in Ανακοινώσεις