Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 12/12/2019

Posted By xektesa on Oct 10, 2019 in Ανακοινώσεις