Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 12/03/2020

Posted By navarxos on Feb 3, 2020 in Ανακοινώσεις