Ανακοινώσεις


Πρόσκληση για ΤΓΣ την 07/06/2022

Posted by on 3:13 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση για ΤΓΣ την 07/06/2022

ΞΕΚΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 070622

read more

Πρόσκληση για ΤΓΣ την 08/04/2021

Posted by on 12:56 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση για ΤΓΣ την 08/04/2021

ΞΕΚΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 080421

read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ ΤΗΣ 17/09/2020

Posted by on 2:04 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ ΤΗΣ 17/09/2020

XEKTE PROSKLHSH GIA 170920

read more

Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 12/03/2020

Posted by on 1:07 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 12/03/2020

PROSKLHSH GS 120320

read more

Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 12/12/2019

Posted by on 12:39 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 12/12/2019

ΞΕΚΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 121219

read more

Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 29/3/2019

Posted by on 1:33 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 29/3/2019

PROSKL_gs_2019

read more

Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 19/3/2018

Posted by on 4:17 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 19/3/2018

PROSKLHSH XEKTE 190318

read more

Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 28/4/2017

Posted by on 2:17 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 28/4/2017

PROSKL_gs_2017

read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/3/2016

Posted by on 4:57 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/3/2016

proskl116

read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/03/2015

Posted by on 12:00 am in Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/03/2015

Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση για την 04/03/2015 prosklisi_040315

read more