Ανακοινώσεις


Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 29/3/2019

Posted by on 1:33 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 29/3/2019

PROSKL_gs_2019

read more

Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 19/3/2018

Posted by on 4:17 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 19/3/2018

PROSKLHSH XEKTE 190318

read more

Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 28/4/2017

Posted by on 2:17 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρόσκληση των μετόχων της ΞΕΚΤΕ ΑΕ σε Γ.Σ. στις 28/4/2017

PROSKL_gs_2017

read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/3/2016

Posted by on 4:57 pm in Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/3/2016

proskl116

read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/03/2015

Posted by on 12:00 am in Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/03/2015

Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση για την 04/03/2015 prosklisi_040315

read more